วันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ม.กรุงเทพ คว้ารางวัล