วันอังคารที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ศิษย์เก่าดีเด่น