วันศุกร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : BU เสริมสร้างศักยภาพ ม.ไทย