วันเสาร์ที่ 19 - วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : เสริมแกร่งผู้ประกอบการ