วันเสาร์ที่ 9 - วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : เก็บตก BU Open House