วันพุธที่ 13 - วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : BU รับน้องสุดแนว "ปล่อยเป็ด"