วันพุธที่ 20 - วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ปั้นนิเทศพันธุ์ใหม่