วันเสาร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : หลักสูตรเชฟ ยกระดับครัวโลก ,คว้าเหรียญทอง TICC 2017