วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน - วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : รางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม