วันพุธที่ 4 - วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : แชร์ไม่มีกั๊ก นิเทศฯ ม.กรุงเทพ