วันเสาร์ที่ 7 - วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 : รับโล่ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน