วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : BU ทุบสถิติ 2 ปี จบมีงานทำ