วันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : BU เปิดหลักสูตรอีเว้นท์และไมซ์ตอบโจทย์ยุค 4.0