วันเสาร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 : ม.กรุงเทพ ชนะเลิศคลิปสั้น, BU เปิดหลักสูตรอีเว้นท์