วันเสาร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 : แว่นตาฟ้าใสจากใจ BU