วันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ยกเครื่องสอน สร้างอนาคต