วันศุกร์ที่ 26 - วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 : เปิดม่านละครเวที ม.กรุงเทพ