วันเสาร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 : สองตัวจริงนิเทศศาสตร์ ดันนักศึกษาสู่สากล