วันพุธที่ 7 - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 : มอบทุน New Gen Artist