นักวางแผนการเงินและการลงทุนกับหลักสูตรสร้างความมั่งคั่ง ที่ห้ามพลาด

templatw

bu news_60_11_05_news_temp04

Monday, 06 November 2017  |  Facebook

700x80px-keyword 
  

      สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน จัดกิจกรรม Professional Talk โดยมี คุณมานะ ตั้งพิเชษฐโชติ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงเปิดโลกทัศน์การทำงาน
ในสายอาชีพที่สร้างทักษะชีวิตด้านการเงินเตรียมความพร้อมนักศึกษาปูพื้นฐานสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุนรุ่นใหม่ที่
มีคุณภาพเต็มร้อยและเป็นที่ต้องการของตลาดเรียกได้ว่าอาชีพดาวรุ่งที่น่าจับตามอง

 
Vector Smart Object
bu news_60_11_05_news_temp02
bu news_60_11_05_news_temp01
bu news_60_11_05_news_temp03