สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการ E-Sports

bu-news-60-11-08-news-pride-tmp1

 Friday, 17 November 2017  |  Facebook 

bu-news-60-11-08-news-pride-tmp4
bu-news-60-11-08-news-pride-tmp2
bu-news-60-11-08-news-pride-tmp3