เรียนควบงาน ปันประสบการณ์ก่อนเรียนจบ !!

 

BU NEWS :: By Corpcomm

 Tuesday, 19 December 2017  |  Facebook 

bu-news-60-12-06-news-pride-ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา1
bu-news-60-12-06-news-pride-ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา2-1
 bu-news-60-12-06-news-pride-ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา2-2