BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 7 of 20
121 ผลงานเยี่ยมคว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติ 14 December 2015
122 บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 08 December 2015
123 ผลงานวิชาการ 26 November 2015
124 แต่งตั้งประธาน/กรรมการ 26 November 2015
125 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อปี 3 09 November 2015
126 ตัวแทนเยาวชนไทยสัมมนาผู้นำนักศึกษา 04 November 2015
127 คณะทำงานพิจารณารางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ สสอท. 27 October 2015
128 คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 26 October 2015
129 นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะเลิศเรียงความภาษาจีน 16 October 2015
130 Young Talent นศ.ศิลปกรรมฯ แชมป์ TIFA 2015 15 October 2015
131 ที่ปรึกษาและกรรมการ 14 October 2015
132 รางวัลชมเชย BIG Toy Design Innovation 2015 12 October 2015
133 แสดงความยินดี 09 October 2015
134 รางวัลชมเชยสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 05 October 2015
135 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์แสดงงาน TIDE 2015 02 October 2015
136 คว้ารองอันดับ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน 24 September 2015
137 รองอันดับ 1 Miss Thailand World 2015 21 September 2015
138 นักศึกษามนุษยศาสตร์ฯ คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ 21 September 2015
139 แสดงความยินดี 17 September 2015
140 รางวัลชมเชย 10 September 2015