วันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 : คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน TICC 2016

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

Sent Date: Wednesday, 05 October 2016  | Share on Facebook 
01

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

logo-RYT9
 bullet-1คว้า 2 รางวัล
   การแข่งขัน TICC 2016
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
03

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1RU: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.