วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม - วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 : 5 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม - วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

Sent Date: Wednesday, 02 November 2016  | Share on Facebook 
01

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

02
 bullet-15 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 bullet-1เยาวชนคือพลังของชาติ
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
03
04

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1RU: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.