วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : ชนะเลิศถ่ายภาพ

 

universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Sent Date: Friday, 11 November 2016  | Share on Facebook 
1

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

02
 bullet-1ชนะเลิศถ่ายภาพ
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
03

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1RU: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.