วันอังคารที่ 22 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : รวมพลังแห่งความภักดี

 

universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันอังคารที่ 22 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

Sent Date: Friday, 25 November 2016  | Share on Facebook 
2

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

02
 bullet-1รวมพลังแห่งความภักดี
 bullet-1OPEN HOUSE BU LAND
 bullet-1เปิดยุ้งข้าวช่วยชาวนา
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
03
04
05

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1RU: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.