วันศุกร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : BU เสริมสร้างศักยภาพ ม.ไทย

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันศุกร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

Sent Date: Tuesday, 27 June 2017  | Share on Facebook 
001-4

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

logo 1-2
 bullet-1BU เสริมสร้างศักยภาพ ม.ไทย

logo 2-3

bullet-1แห่ชื่นชม "น้องจูน" ม.กรุงเทพ

 bullet-1ข่าวอื่นๆ
003-1

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.