วันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผลิตศิลปินตอบโจทย์โลกยุคใหม่

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

Sent Date: Friday, 30 June 2017  | Share on Facebook 
001-2

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

khaosod logo
 bullet-1ผลิตศิลปินตอบโจทย์                โลกยุคใหม่
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
003-2

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.