วันพุธที่ 2 - วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ท่องเที่ยว BU ชนะเลิศ

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันพุธที่ 2 - วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

Sent Date: Friday, 04 August 2017  | Share on Facebook 
001-1

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Matichon logo
 bullet-1ท่องเที่ยว BU ชนะเลิศ
 bullet-1BU ชวนชมละครแสงเทียน
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
003-1

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.