วันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ม.กรุงเทพประกาศชัด วารสารศาสตร์ไม่ยุบ

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

Sent Date: Friday, 11 August 2017  | Share on Facebook 
001-4

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

thairath logo
 bullet-1ม.กรุงเทพประกาศชัด                วารสารศาสตร์ไม่ยุบ 
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
003-3

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.