วันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : BU ปั้นคนพันธุ์เกม ,BU LAND แดนมหัศจรรย์

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

Sent Date: Friday, 25 August 2017  | Share on Facebook 
001

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

BkkBizNewslogo
 bullet-1BU ปั้นคนพันธุ์เกม
 bullet-1BU LAND แดนมหัศจรรย์
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
003

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.