วันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ยกเครื่องสอน สร้างอนาคต

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

Sent Date: Thursday, 25 January 2018  | Share on Facebook 
001

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MGRonline logo
bullet-1ยกเครื่องสอน สร้างอนาคต
bullet-1ข่าวอื่นๆ
003

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.