BU NEWS

ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

Filter:
# Subject Send Date
Page 10 of 67
181 Data Analytics ในยุค Big Data 29 July 2016
182 เมื่อนักการตลาดสร้างแบรนด์ 27 July 2016
183 พิธีสรรเสริญเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2559 26 July 2016
184 Bangkok University Hosts Asia Summer Program 2016​ 22 July 2016
185 ร่วมโชว์ผลงาน 15 July 2016
186 วันปองทิพย์ 15 July 2016
187 BU ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งเอเชียเป็นเจ้าภาพ ASP 2016 13 July 2016
188 SACICT CRAFT TREND In Campus 11 July 2016
189 นิทรรศการ "SYNC" 08 July 2016
190 ทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 08 July 2016
191 ร่วมรำลึกถึง..อาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้ง 07 July 2016
192 ร่วมเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับ ASIA Summer Program 2016 07 July 2016
193 ระดมความคิดเห็น 07 July 2016
194 ความคิดสร้างสรรค์ คือแรงบันดาลใจ 04 July 2016
195 MOU กับ ตลาด ดอท คอม และอี-ฟราสทรัลเชอร์ 04 July 2016
196 ผู้ประกอบการวัยรุ่นร้อยล้าน 01 July 2016
197 MOU กับ PIXPROsCOOL และ TACGA 23 June 2016
198 ค่ายอาสาพัฒนา จ.ศรีสะเกษ 22 June 2016
199 ออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 24 22 June 2016
200 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 17 June 2016