BU NEWS

ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

Filter:
# Subject Send Date
Page 10 of 68
181 BU-MAYA 28 September 2016
182 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2559 26 September 2016
183 2 ผลงาน 2 ศิลปิน 20 September 2016
184 พิธีสมโภชหอพระพุทธสุรัตนมุนี 15 September 2016
185 ประชุมหารือด้านความร่วมมือ กับ สวทน. และสวทช. 14 September 2016
186 ผลงานวิจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สังคม 13 September 2016
187 มอบทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น เรียนฟรี BUSEM 09 September 2016
188 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 07 September 2016
189 Creative Morning; Weird 05 September 2016
190 มอบทุนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 02 September 2016
191 ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 01 September 2016
192 หารือแนวทางความร่วมมือ 31 August 2016
193 MOU กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 31 August 2016
194 มอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการใหม่ 31 August 2016
195 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 29 August 2016
196 ม.กรุงเทพลงพื้นที่ 29 August 2016
197 จับมือ SIPA สร้างเครือข่าย Digital Startup 25 August 2016
198 สอบคุณวุฒิวิชาชีพ LOGISTICS 24 August 2016
199 ขอเชิญชมนิทรรศการ “เขิน” (kĕrn) โดย คุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 19 August 2016
200 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 11 August 2016