BU NEWS

ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

Filter:
# Subject Send Date
Page 10 of 68
181 Best Practice และประชุมระดับนานาชาติ 29 September 2016
182 Creativity Integrity Workshop 28 September 2016
183 BU-MAYA 28 September 2016
184 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2559 26 September 2016
185 2 ผลงาน 2 ศิลปิน 20 September 2016
186 พิธีสมโภชหอพระพุทธสุรัตนมุนี 15 September 2016
187 ประชุมหารือด้านความร่วมมือ กับ สวทน. และสวทช. 14 September 2016
188 ผลงานวิจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สังคม 13 September 2016
189 มอบทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น เรียนฟรี BUSEM 09 September 2016
190 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 07 September 2016
191 Creative Morning; Weird 05 September 2016
192 มอบทุนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 02 September 2016
193 ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 01 September 2016
194 หารือแนวทางความร่วมมือ 31 August 2016
195 MOU กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 31 August 2016
196 มอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการใหม่ 31 August 2016
197 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 29 August 2016
198 ม.กรุงเทพลงพื้นที่ 29 August 2016
199 จับมือ SIPA สร้างเครือข่าย Digital Startup 25 August 2016
200 สอบคุณวุฒิวิชาชีพ LOGISTICS 24 August 2016