UNIVERSITY NEWS UPDATE

ข่าวของมหาวิทยาลัยที่ลงในสื่อต่างๆ

Filter:
# Subject Send Date
Page 9 of 44
161 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 : แว่นตาฟ้าใส เพื่อชาวชุมชน 14 December 2015
162 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 : จัดอบรมให้ บ.เมืองไทยประกันชีวิตฯ 11 December 2015
163 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 : แถลงข่าวงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ASCIM 2016) 08 December 2015
164 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558: ส่งความสุข 03 December 2015
165 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : นิเทศแลนด์ แดนมหาสนุก 30 November 2015
166 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : สัมมนาการจัดการความคิดสร้างสรรค์ 27 November 2015
167 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติจีน 25 November 2015
168 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน 23 November 2015
169 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน 20 November 2015
170 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 : ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 18 November 2015
171 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 : เด็กเด็ดเด็ด 16 November 2015
172 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 : แว่นตาฟ้าใส เพื่อชาวชุมชน 13 November 2015
173 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 : เปิดบ้าน BU ต้อนรับทุกคณะ 11 November 2015
174 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 : ม.กรุงเทพเปิดหลักสูตร MBI 09 November 2015
175 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 : คิดแบบสร้างสรรค์ + คิดแบบเจ้าของ 06 November 2015
176 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 : ผลสำรวจมหาวิทยาลัยในฝัน ของเด็ก ม.ปลาย 02 November 2015
177 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 : วันศิลปวัฒนธรรม 29 October 2015
178 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 : นายกสภาฯ ม.กรุงเทพคนใหม่ 26 October 2015
179 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 : ม.กรุงเทพ มอบเสื้อให้ตำรวจ 21 October 2015
180 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 : คว้ารางวัลในหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" 20 October 2015