UNIVERSITY NEWS UPDATE

ข่าวของมหาวิทยาลัยที่ลงในสื่อต่างๆ

Filter:
# Subject Send Date
Page 6 of 45
101 วันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 : คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน TICC 2016 05 October 2016
102 วันเสาร์ที่ 1 - วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 : เถ้าแก่น้อย 03 October 2016
103 วันอังคารที่ 27 - วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 : พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา 30 September 2016
104 วันเสาร์ที่ 24 - วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : สร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น 26 September 2016
105 วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 : ความร่วมมือ 23 September 2016
106 วันอังคารที่ 20 - วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา 21 September 2016
107 วันเสาร์ที่ 17 - วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 : เถ้าแก่น้อย...ยุคเจนวาย! 19 September 2016
108 วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 : มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์ม 16 September 2016
109 วันอังคารที่ 13 - วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 : เจียระไนเพชรเด็ก ม.ปลาย 14 September 2016
110 วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 : สร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น 12 September 2016
111 วันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 : แว่นตาฟ้าใสเพื่อชุมชน 07 September 2016
112 วันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 : ชีวิตอาสาสมัครไม่ธรรมดา 05 September 2016
113 วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 : มอบทุนพัฒนาภาษา 02 September 2016
114 วันอังคารที่ 30 - วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 31 August 2016
115 วันเสาร์ที่ 27 - วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 29 August 2016
116 วันอังคารที่ 23 - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : สร้างเครือข่าย Digital Startup 26 August 2016
117 วันเสาร์ที่ 20 - วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 : บุกขยายความร่วมมือ 22 August 2016
118 วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ลงนามความร่วมมือ 19 August 2016
119 วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 : ลูกกตัญญู 17 August 2016
120 วันศุกร์ที่ 12 - วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 16 August 2016