BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 10 of 18
181 เยาวชนดีเด่น "สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย" 01 October 2014
182 เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 01 October 2014
183 แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 01 October 2014
184 ก้าวสู่การแสดงผลงานระดับชาติ 30 September 2014
185 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด 18 September 2014
186 ผลงานโชว์กึ๋นเด็กศิลปกรรมคว้ารางวัล Art Forward Fund Award 2014 17 September 2014
187 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 02 September 2014
188 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 28 August 2014
189 เด็กนิเทศฯ เจ๋ง คว้า 4 รางวัล จาก สสส. 26 August 2014
190 ชนะเลิศ 19 August 2014
191 ชนะเลิศการจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 7) 18 August 2014
192 รางวัลชมเชย 13 August 2014
193 ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2014 13 August 2014
194 แต่งตั้งเป็นคณะทำงาน สคบ. แอด อะวอร์ด 13 August 2014
195 รางวัลชนะเลิศคลิปวิดีโอยอดเยี่ยมภาคกลาง 06 August 2014
196 ประธานกรรมการ 04 August 2014
197 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 31 July 2014
198 แต่งตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำแผน 30 July 2014
199 กรรมการตัดสินการประกวดวิดีโอคลิป 18 July 2014
200 ได้รับทุนวิจัยจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 July 2014